AKTUALNOŚCI

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych - RODO art. 13

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARSZAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Handlowa 16, 80-554 Gdańsk, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9581546069, REGON: 220342530, KRS: 0000270982, zwana dalej ADO;
  2. Kontakt do ADO e-mail: ado@marszal.biz;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym celu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne;

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zapraszam do zapoznania się z Polityką Prywatności serwisu internetowego www.marszal.biz

Z poważaniem

Administrator Danych Osobowych

Współpracujemy z