• (+48) 58 352 02 22
  • kontakt@marszal.biz
  • Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARSZAL Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gdańsku, ul. Mikołaja Reja 3 (bud.6), 80-870 Gdańsk, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9581669091, REGON: 361495000, KRS: 0000557651, zwana dalej ADO;

2. Kontakt do ADO e-mail: ado@marszal.biz;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym celu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania